Försäkringar för kanoten och kanotisten

Behöver kanoten försäkras? Hur sker det i så fall? Vilket försäkringsskydd ges från kanotföreningen och vad ingår i den privata hemförsäkringen?

Åsikterna går isär kring om en specifik kanotförsäkringar bör tecknas eller inte. Dessutom skiljer det sig mellan försäkringsbolagen kring vad som gäller kring kanot och kajak. Börja med att kontakta ditt försäkringsbolag (där du har hemförsäkringen) och fråga om kanoten är försäkrad via detta skydd.  Men se även över vilka andra försäkringsalternativ som finns. Det är nämligen inte bara kanoten som behöver försäkring utan även du som paddlar.

Ett par paddlar kanot

RF:s grundförsäkring & Motionsförsäkring

Många föreningar väljer att vara ansluten till Svenska Kanotförbundet. I detta fall ingår en grundförsäkring. Det är en olycksfallsförsäkring som gäller för funktionärer samt ideella ledare. Någon försäkring för kanoten eller tillbehör finns inte här. Försäkringen tecknas via Folksam.

Folksam har även motionsförsäkringar som vänder sig till dig som motionsidrottare. I avgiften ingår att du får tillbaka kostnaden för anmälning till lopp om du blir sjuk eller är med om olycka så du inte kan genomföra loppet. Utöver det en olycksfallsförsäkring. Försäkringen kan tecknas på två nivåer, Bas och Stor. Läs mer på Folksam.se om denna grundförsäkring.

Hemförsäkring

Överlag täcker hemförsäkringen för egendom både i och utanför bostaden. Men var vaksam på vad som gäller. När vi tidigare kontaktade ett par försäkringsbolag visade det sig vara relativt stor skillnad på hur man ställde sig till just kanoter. Hos vissa ingick det i hemförsäkringen, hos andra var man tvungen att teckna småbåtsförsäkring som komplement.

Trygghansa skriver exempelvis i avtalet för hemförsäkringen att den gäller för ”paddelkanot”. Detta medan andra anger att kanoter behöver försäkras separat. Läs mer på Insplanet om hemförsäkring.

Tävlingslicens

Ska du tävla bör en tävlingslicens och därmed även licensförsäkring tecknas. Den kan tecknas från att du är 17 år. För att kunna tävla på högre nivå är denna försäkring ett krav för deltagande.

Med försäkringen har du en olycksfallsförsäkring som gäller under tävling och träning. Men även under transport till och från dessa tillfällen. Har man inte denna försäkring kan enbart ersättning ges från den privata olycksfallsförsäkringen. Däremot bör man vara uppmärksam på att försäkringen kan ha vissa restriktioner just för idrottstävlingar. Läs mer på Kanot.com och teckna tävlingslicens.

Två män paddlar i strömt vatten

Specifik kanotförsäkring

Ett fåtal försäkringsbolag har specifika kanotförsäkringar. Dessa tecknas främst av de som har kanoter eller kajaker som är värda ett högre belopp. I annat fall bör hemförsäkringen ge ett tillräckligt gott skydd.

Ett exempel är Alandia som främst känd för deras båtförsäkringar. Kanotförsäkringen innebär att kanoten försäkras till dess marknadsvärde och att man som privatperson betalar en premie som motsvarar 2% av kanotens värde. Minsta premiebelopp är 750 kr.

Om en kanotklubb eller kanotförening tecknar försäkringen gäller istället 0,9% av hela försäkringsbeloppet. Däremot ställs andra krav på föreningar och privatpersoner.  I bägge fallen är självrisken 2000 kr. Behövs detta? Både ja och nej. Framförallt passar dessa kanotförsäkringar för de som hyr ut kanoter eller har ett högt värde på kanoten som därmed inte totalt omfattas av hemförsäkringen.

Köpa kajakkläder
Välj rätt paddel
Flytväst för paddling

Du gillar kanske också...