Småbåtsförsäkring för kajakägare

Att försäkra sin kajak är en god idé för att slippa den ekonomiska förlusten om olyckan skulle vara framme.

Det är många som inte känner ett behov av att försäkra sin kajak. Kanske har man den tryggt förvarad i ett garage med inbrottslarm. Man känner att riskerna att något skulle hända är alltför små. Har man dessutom många bekanta som låtit bli att försäkra sina kajaker eller kanoter, så känns det än lättare att själv låta bli.

Men även den som hyr ett utrymme i en kanotförening bör veta att en försäkring av den enskildes båt normalt inte täcks av den hyra man betalar. Är olyckan framme står man ensam – medan den försäkrade snart kan ge sig ut på sjön igen.

Varför ska man försäkra sin kajak?

Den 20 oktober 2008 drabbades Bråvikens Kanotklubb av en våldsam brand. Bland de materiella skadorna hade många fått sina kajaker totalförstörda. De som inte hade en försäkring hamnade inte bara i sorg över allt som blivit förstört, men de fick också leva med en kännbar ekonomisk förlust.

Vad täcker hemförsäkringen?

Alla måste själva se över sina försäkringar och sina behov. Ofta täcker inte hemförsäkringen en kajak. För att den ska göra det är det inte ovanligt att man måste teckna en tilläggsförsäkring, en så kallad småbåtsförsäkring.

När vi gjorde en undersökning visade det sig att försäkringsbolagen ställer sig mycket olika till att försäkra kajaker och kanoter. Vissa krävde tillägg till hemförsäkringen, vissa hade speciellt utformade försäkringar m.m.

Vi mailade bland annat Svedea som svarade:

Vi försäkrar inte kanoter men kontakta ditt försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, tror att den kan ingå i din hemförsäkring.”

Uppenbarligen är det stor skillnad.

 

Småbåtsförsäkringar ställer krav

För att en försäkring ska vara giltig ställs ofta en del krav på småbåtsägaren. Det kan exempelvis vara:

  • Att man förtöjer båten på sådan plats att man på bästa vis tar hänsyn till vind och årstid
  • Att kajaken ska hållas länsad, det vill säga att man får ösa vatten ur den om behov finns
  • På land måste kajaken ha ett sådant avstånd från vattnet att varken stora vågor eller höga vattenflöden kan nå den
  • Båten ska vara fastlåst när den inte används

Vad gäller försäkringen för?

En småbåtsförsäkring som kan vara aktuell för en kajak täcker oftast skada, eller om förlust sker genom något plötsligt och oförutsedd händelse. Den täcker också skador som orsakats av en brand, så som skedde för Bråvikens Kanotklubb 2008.

Om olyckan är framme är det också olika belopp som gäller för hur mycket båtägaren skulle kunna få tillbaka av försäkringen. Någonstans runt 25 000 kronor är inte ovanligt. Om det inte redan täcker priset för en ny, så är det oftast en mycket god bit på vägen om man söker en ny kajak eller kanot av många standardmodeller.

Köpa kajakkläder
Välj rätt paddel
Flytväst för paddling

Du gillar kanske också...